• ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560 19/07/2017

 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อดูแลไม้ดอกไม้ประดับ และทำความสะอาดพื้นที่ ครั้งที่ 2 20/02/2017

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างดำเนินการงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบปรับอากาศของโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ 28/12/2016

 • ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ งบปี 2558 ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิค 28/12/2016

 • ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 28/12/2016

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน และลานจอดรถ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ (ครั้งที่ ๒) 28/12/2016

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงส่วนจัดแสดงเสือจากัวร์และเพื่อนอเมซอน ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 28/12/2016

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ (ครั้งที่ ๒) อาหารประเภทที่ ๕ หญ้าสดและหญ้าแห้ง 26/12/2016

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างผู้ดำเนินการจัดทำอาหารสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมแผนงาน นำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 26/12/2016

 • ประกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำแบบเรียนรู้ของแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ 26/12/2016

 • ประกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำแบบเรียนรู้ของแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ 26/12/2016

 • ประกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำแบบเรียนรู้ของแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ 26/12/2016

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานดูแลบำรุงพื้นที่ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ 26/12/2016

 • ประกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26/12/2016

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานดูแลทำความสะอาดอาคารและห้องสุขา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ 26/12/2016