ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

26/09/2023
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างอลค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักงานเลขาผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการ
22/09/2023
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
21/09/2023
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักกฎหมาย
08/09/2023
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สำนักบริหารทุนมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา