ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

24/11/2022
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ปฎิบัติงาน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
22/11/2022
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์
19/11/2022
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์สงขลา จำนวน 2 อัตรา
18/11/2022
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
17/11/2022
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
10/11/2022
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์สงขลา จำนวน 2 อัตรา