ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

23/09/2022 0136/2565
ประกาศสำนักพัฒนาธุรกิจ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 9999 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวันสังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สินสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : วันละ 500 ปฏิบัติงาน 26 วัน ต่อเดือน
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
23/09/2022 0135/2565
ประกาศสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
-  ตำแหน่ง : 9999 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวันสังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สินสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : วันละ 500 ปฏิบัติงาน 26 วัน ต่อเดือน
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
23/09/2022 0014/2565
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างโครงการอนุรักษ์
-  ตำแหน่ง : 21 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์สงขลา)สังกัด : สวนสัตว์สงขลา
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด***
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบเอกสาร
ส่งมาที่ 189skz@gmail.com
1ตำแหน่ง
20/09/2022 0012/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์สงขลา จำนวน 1 อัตรา (นายสัตวแพทย์)
-  ตำแหน่ง : 1342 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์สงขลา
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 18,900
ประสบการณ์ :
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด***
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบเอกสาร
ส่งมาที่ 189skz@gmail.com
1ตำแหน่ง
26/08/2022 0133/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10) สายอนุรักษ์และวิจัย
-  ตำแหน่ง : 3 - รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสังกัด : องค์การสวนสัตว์สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 10
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
26/08/2022 0108/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10) สายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
-  ตำแหน่ง : 2 - รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสังกัด : องค์การสวนสัตว์สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 10
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
08/08/2022 0017/2565
รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน ๓ (๓ - ๖) จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0497 - เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : งานวางแผนและประเมินผล ระดับ : 3(3-6)
คุณวุฒิ : วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี อัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
01/08/2022 0102/2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารระดับ 7) สังกัดสวนสัตว์ และโครงการคชอาณาจักร์ จังหวัดสุรินทร์
-  ตำแหน่ง : 425 - นักบริหาร 7 หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง