ถ้ามาเที่ยวสวนสัตว์กันช่วงนี้ ดอกไม้ก็จะบานสดใสมากๆ

ถ้ามาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่กันในช่วงนี้ ไม้ดอกก็จะบานสดใสมากๆ