มาใช้เวลาของครอบครัวที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ในการเปิดโลกการเรียนรู้ของเจ้าตัวเล็กของคุณกันเถอะ

มาใช้เวลาของครอบครัวที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ในการเปิดโลกการเรียนรู้ของเจ้าตัวเล็กของคุณกันเถอะ

ซึ่งหนึ่งในหลายๆสิ่งที่น่าสนใจของสวนสัตว์เชียงใหม่ คือ กิจกรรมให้อาหารสัตว์ ซึ่งทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลที่ตั้งของจุดให้อาหารสัตว์ตามส่วนจัดแสดงต่างๆภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้จากแผนที่ท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ตามลิงค์นี้ : http://chiangmaizoo.peam.biz/QRCMZoo/images/OK-2017-Map.png