แนะนำเทคนิคในการเลือกวิธีเที่ยวชมภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ มีระยะทางเที่ยวชม(ในเส้นทางหลัก) รวม 3.7 กม. ใช้เวลาเที่ยวชมเฉลี่ย(ทุกสถานที่ที่ทางเราแนะนำตามแผนที่ในไฟล์ภาพประกอบ) ประมาณ 3 ชม. (โดยยังไม่นับรวมสถานที่อื่นๆระหว่างทาง)
โดยทุกๆท่านสามารถเลือกวิธีการเที่ยวชมได้ตามความประสงค์ของท่าน ตามตัวเลือก 4 ตัวเลือก คือ
1. การเดินเที่ยวชม
2. ขับรถยนต์ส่วนตัวของท่านเข้าชม
3. เลือกใช้รถบริการนำเที่ยว(มีคนขับประจำรถ และคนขับเป็นผู้บรรยายนำชมตลอดเส้นทาง)
4. เลือกขับรถกอล์ฟเที่ยวชมภายใน ด้วยตัวท่านเอง(1คัน นั่งได้ 4 คน และต้องมีการวางใบขับขี่ไว้เป็นหลักฐาน)
โดยในส่วนของ รถบริการ และ รถกอล์ฟ นี้ จะเป็นการดำเนินการโดยเอกชนจากภายนอกที่เข้ามาเช่าพื้นที่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจในการให้บริการนักท่องเที่ยว
ซึ่งหากท่านเลือกใช้การขับรถกอล์ฟในการเที่ยวชม จะมีค่าบริการในชั่วโมงที่ 1 : 350 บาท
ชั่วโมงต่อๆไป ชั่วโมงละ : 300 บาท โดยเศษของนาทีที่เกินจาก 1 ชั่วโมงแรกมา ไม่ว่าจะเป็นเศษกี่นาทีก็ตาม ทางรถกอล์ฟจะคิดราคา เท่ากับ 300 บาท ถ้าเกิน 2 ชั่วโมงกว่า ก็ 350+300++
โดยระยะเวลาในการใช้เที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ให้ทั่วถึงจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 3 ชม. ครับ
ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จึงขอแจ้งข้อมูลมาเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบ และได้คำนวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆที่จะเกิดขึ้น และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการตัดสินใจเลือกวิธีเที่ยวชมนี้ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกวิธีเที่ยวชมได้ตรงกับความประสงค์ที่ตรงใจของท่านได้มากที่สุดครับ

เพื่อความสุขในการเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ครับ