ส่วนจัดแสดงแอฟริกา

 

ส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา
ขอเชิญนักท่องเที่ยวชมความสวยงาม และความน่ารักของสัตว์ชนิดต่างๆที่เดินทางจากทวีปแอฟริกา มายังสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้ชมภายในพื้นที่อยู่อาศัยอันกว้างใหญ่ พร้อมทั้งสามารถป้อนอาหารให้กับสัตว์จากทุ่งหญ้าสะวันนาเหล่านี้ เช่น ยีราฟ นกกระจอกเทศ ม้าลาย ออริกซ์เขาดาบ เป็นต้น