ยินดีต้อนรับสู่ Zoo kids Zone

ยินดีต้อนรับสู่ Zoo kids Zone

           Zoo kids Zone สวนสัตว์เด็ก ในสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นส่วนจัดแสดงที่รวบรวมสัตว์ที่น่ารักหลากหลายชนิดให้เด็กๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่สนุกสนาน รอให้เด็กๆเข้ามาสัมผัสและร่วมกิจกรรมกับทางสวนสัตว์เชียงใหม่
           Zoo kids Zone ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาจากเดิมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ เครื่องเล่นต่างๆ สื่อความรู้และรวมถึงกิจกรรมที่ได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้เป็นสวนสัตว์เด็กที่สามารถสร้างจินตนาการและความรู้ให้เด็กๆ
          ภายในบริเวณ Zoo kids Zone ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ คือ ศาลาลูกโลก จะเป็นจุดเริ่มต้นเข้าสู่ Zoo kids Zone ในจุดนี้จะมีป้ายความรู้ข้อมูลของสัตว์ พร้อมกับแผนที่การเข้าชม Zoo kids Zone
ส่วนที่ 2 ศาลาศิลปะสำหรับเด็ก เป็นส่วนที่ให้เด็กๆ วาดภาพศิลปะ เสริมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาประสบการณ์เด็ก ศาลามีขนาดใหญ่ ร่มรื่น เป็นมุมที่ให้เด็กสร้างสรรค์ จินตนาการได้เป็นอย่างดี
ส่วนที่ 3 พืชตระกูลทะเลทราย เป็นส่วนจัดแสดงพันธุ์พืชทนแล้งที่อยู่ในทะเลทราย เช่น กระบองเพชร สายพันธุ์ต่างๆ รวบรวมไว้ให้เด็กๆศึกษาเรียนรู้
ส่วนที 4 อาคารนิทรรศการ ภายในอาคารจะมีการจัดนิทรรศการความรู้, ซากโครงกระดูกสัตว์ ,สัตว์สตาฟ อวัยวะของสัตว์ต่างๆ มากมายหลากหลายชนิด ให้เด็กๆได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
ส่วนที่ 5 สนามเด็กเล็ก เป็นส่วนเพื่อให้เด็กได้สนุกสนานเพลิดเพลิน เสริมสร้างพัฒนาการที่ที่ของเด็ก เป็นสนามกว้างๆ ให้เด็กสนุกกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่ทางสวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมไว้ให้ได้เพลิดเพลินและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
ส่วนที่ 6 อาคารม่วนใจ๋ เป็นสถานที่เตรียมไว้สำหรับเด็กๆได้ทำกิจกรรมกลุ่ม พร้อมรับประทานอาหาร รวมถึงยังเป็นที่พักผ่อน ใช้เป็นอาคารเอนกประสงค์ที่สามารถรองรับเด็กๆได้จำนวนมากในการทำกิจกรรม
ส่วนที่ 7 สัตว์ปูนปั้น เป็นส่วนการแสดงสัตว์ที่ปั้นจำลองจากปูน ซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูล สัตว์ล่าเหยื่อ,สัตว์กินเนื้อ,สัตว์กินพืช, แสดงถึงการจัดหมวดหมู่และระบบนิเวศวิทยาของสัตว์ ชนิดต่างๆมีป้ายความรู้บอกการจัดหมวดหมู่ ของสัตว์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับเด็กๆ