นาย เดชบุญ มาประเสริฐ ปธ.บอร์ดองค์การสวนสัตว์นำกรรมการตรวจเยี่ยมและประชุมที่สวนสัตว์เชียงใหม่

นาย เดชบุญ มาประเสริฐ  
ปธ.บอร์ดองค์การสวนสัตว์นำกรรมการตรวจเยี่ยมและประชุมที่สวนสัตว์เชียงใหม่

      เนื่องในโอกาสที่คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้เดินทางมาที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายพร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่  7/2566 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566
 
     วันที่30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการฯซึ่งประกอบด้วย 
รศ.กำลัง ชุมพลบัญชร 
ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา 
นายภัทระ คำพิทักษ์ 
รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก 
ผศ.ดร.อำนาจ จำรัสจรุงผล 
ดร.มณเฑียร อินทร์น้อย 
       ในการนี้นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ ได้แก่ นางจงกลนี แก้วสด นายวันชัย ตันวัฒนะ และนางสมรัก บุษปธำรง ได้ร่วมตรวจงานครั้งนี้
       เมื่อวันที่30พฤษภาคม เวลา10.00น.นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์ ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินของสวนสัตว์เชียงใหม่ และช่วงบ่ายนางกรองแก้ว ทัปนวัชร นายพิชิต ชิตมินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ฯได้นำตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามจุดต่างๆ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จุดแรกเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่บรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบของบ่อบำบัดและการทำงานของระบบ  จากนั้นนั่งรถบริการไปยังสโนว์บัดดี้ วินเทอร์แลนด์ เข้าเยี่ยมชมภายในสโนว์ และรับฟังการบรรยายผลประกอบการจากเจ้าหน้าที่ประจำสโนว์บัดดี้ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมภายในส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า เขียนคำไว้อาลัย และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าทุกคนอีกด้วย จากนั้นนั่งรถบริการไปยังสวนน้ำสำหรับเด็ก ให้คำแนะนำเพื่อเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว แวะชม Multi Animal Show เช่น การแสดงความสามารถนกแก้วซันคอนัวร์ ใช้ประสาทสัมผัสด้วยการดมกลิ่มคาบลูกบอลขนาดเล็กโยนห่วง ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดให้ชมในรอบพิเศษสำหรับคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ เพื่อที่จะทำการเปิดอย่างเป็นทางการให้นักท่องเที่ยวได้ชมในเร็วๆ นี้ จากนั้นได้ไปนมัสการองค์พระประธาน "พระนวพุทธมหาบารมี” ณ วัดกู่ดินขาว ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จุดสุดท้ายแวะชม ณ บริเวณมินิซู ดูผลงานการเผยแพร่งานวิจัยของฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ โดยการนำผลิตภัณฑ์กาแฟขี้ชะมด ต่อยอดจากผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จอีกด้านของสวนสัตว์เชียงใหม่ 
    และในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็นการประชุมของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่  7/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ อีกด้วย