คำแถลง หมีแพนด้า “หลินฮุ่ย” เสียชีวิต

 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับรายงานจากทีมงานโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย กรณีหมีแพนด้า "หลินฮุ่ย” มีเลือดกำเดาไหล จากนั้นนายวุฒิชัยฯ ได้รายงานให้กับ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับทราบและสั่งการให้ปิดส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าชั่วคราวเพื่อทำการนำหมีแพนด้าหลินฮุ่ยเข้าคอกกักเพื่อ
ทำการรักษา

ในเวลาต่อมา เมื่อประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นายเดชบุญ มาประเสริฐ) ทราบ ได้มอบหมายให้นายวุฒิชัยฯ ดำเนินการ โดยได้ประสานงานแจ้งไปยังสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าจีน (CWCA) 
ที่กรุงปักกิ่งให้รับทราบ พร้อมกับได้รับคำแนะนำจากทาง CWCA ให้ขอคำปรึกษาไปยังศูนย์อนุรักษ์วิจัยหมีแพนด้า (CCRCGP) ที่เฉิงตู เพื่อปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญจีนที่บำรุงเลี้ยงและรักษาหมีแพนด้า 
 จากนั้น ได้รายงานให้กับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ได้รับทราบ
ทางสถานกงสุลใหญ่ได้ส่ง คุณหยางโจ่ง รองกงสุลใหญ่และเจ้าหน้าที่เข้ามาสังเกตการณ์ พร้อมกับประสานงาน
ไปยังศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่เฉิงตู เพื่อให้คำแนะนำการรักษาผ่านระบบออนไลน์ (Wechat) ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง จนถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 19 เมษายน 2566 หมีแพนด้าหลินฮุ่ยมีอาการเกร็ง ทีมสัตวแพทย์
ได้ทำการรักษาตามคำแนะนำของทางจีน จนสุดความสามารถ จากนั้นในเวลา 01.10 น. หมีแพนด้าหลินฮุ่ย จากไปอย่างสงบ

 หมีแพนด้า "หลินฮุ่ย” หมีแพนด้าเพศเมีย (Studbook number 539) เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2001 พ่อชื่อ พ่านพ่าน (PanPan: Studbook number 308) แม่ชื่อ ถางถาง TangTang (Studbook number 446) ปัจจุบันมีอายุ 21 ปี 7 เดือน เดินทางมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2003 แต่งงานกับหมีแพนด้า
เพศผู้ชื่อ ช่วงช่วง (Studbook number 510 ) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2005  และให้กำเนิดลูกหมีแพนด้าเพศเมีย ชื่อ หลินปิง (Studbook number 740) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2009