ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์ฯ ทำแนวกันไฟป่า และเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อคลายร้อนให้สัตว์.

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ดำเนินการการจัดทำแนวกันไฟป่า ด้านทิศตะวันตก เขตติดต่ออุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยเริ่มทำทิศใต้จรดทิศเหนือระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตรเนื่องจากมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนปี 2566 ตามเกณฑ์พิจารณาฤดูร้อน เริ่มต้นวันที่ 5 มีนาคม และจะสิ้นสุดช่วงกลางเดือน พฤษภาคม 2566 ในขณะเดียวกันทางภาคเหนือในช่วงต้นปีจะประสบปัญหาเรื่องไฟป่าและหมอกควัน ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ในทุกๆ ปี มักจะประสบกับปัญหาไฟไหม้ป่าข้างทางเขตติดต่อกับหน่วยงานรอบข้างที่เป็นแนวเชิงเขา หรือตามไหล่ทางแนวรั้วด้านหลังประตูทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ จึงได้ร่วมกันจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลาม หรือช่วยชะลอการลุกลามได้ในระดับหนึ่ง และในส่วนของการดูแลคุณภาพชีวิตสัตว์ทุกตัวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ทางเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ ได้ส่งเสริมพฤติกรรมและคลายร้อนให้กับสัตว์ เช่น อุรังอุตัง ใช้วิธีคลายร้อนโดยการปูพื้นด้วยเกล็ดน้ำแข็ง ประดับหวานเย็นหลากสี ให้กับอุรังอุตัง ภายในส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง นอกจากนี้บริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์กวางต่างประเทศ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้แต่งกายเป็นชุดสไปเดอร์แมนพร้อมมาพร้อมกับซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆฉีดพ่นน้ำบริเวณส่วนจัดแสดงต่างๆอาทิ โซนแอฟริกา มีการฉีดพ่นน้ำภายในส่วนจัดแสดง รวมทั้งบริเวณโดยรอบได้มีการฉีดพ่นน้ำตามจุดต่างๆ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นตามส่วนจัดแสดงสัตว์ต่างๆ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ อีกด้วย