สวนสัตว์เชียงใหม่ รับฟังสรุปการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ ประจำปี 2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายวุฒิชัย  ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่  พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงารนและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ รับฟังการสรุปการเข้ารับการตรวจสวัสดิภาพสัตว์ ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปี 2566 และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์  ณ ห้องประชุมเวีนยงเจ็ดลิน ชั้น 5 สวนสัตว์เชียงใหม่