อาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานในสวนสัตว์เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 ที่ได้เข้าศึกษาดูงานด้านงานตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ ของสวนสัตว์เชียงใหม่