กรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับสวนสัตว์เชียงใหม่ และร้านกาแฟดอยหลวง (สาขาหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดขยะพลาสติกในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (สส.) โดยกองส่วเสริมและเผยแพร่ ร่วมกับสวนสัตว์เชียงใหม่ และร้านกาแฟดอยหลวง (สาขาหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดขยะพลาสติกในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมกาแฟและชาไทย สมาคมกาแฟพิเศษไทย และผู้ประกอบการร้านกาแฟทั่วประเทศ จำนวน 30 หน่วยงาน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนร้านกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ และการบริโภควิถีใหม่ ที่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ท่านสามารถติดตามชมข่าวสาร ได้ตามช่องทางใน link นี้

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7523308

https://www.thebangkokinsight.com/news/environmental-sustainability/1050940/

https://www.facebook.com/TheBangkokInsight/posts/1183001349024252

https://twitter.com/BangkokInsight/status/1627946091793772544
https://www.mcot.net/view/jSXzKp7N

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3835432


https://www.mcot.net/view/jSXzKp7N