ผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับพลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับพลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ใหม่ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง

ช้างค้ำ พร้อมนำเข้าห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินของสวนสัตว์เชียงใหม่ และพานั่งรถบริการ นำชมส่วนจัดแสดงต่างๆ โดยรอบสวนสัตว์เชียงใหม่ เช่น เข้าสัมผัสอุณหภูมิติดลบ 10 องศาภายใน "Snow Buddy Winter Land” นั่งรถบริการชมสัตว์โดยรอบ และแวะสักการะองค์พระประธาน "พระนวพุทธมหาบารมี" ณ วัดกู่ดินขาว โบราณสถานที่มีอายุมากกว่า 800 ปี โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก "พระนวพุทธมหาบารมี" เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ในการนี้ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ได้เขียนข้อความในสมุดลงนามเยี่ยมชม โดยมีความแสดงถึงความรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งและขอบคุณผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป การนี้นายสัญชัย จุลมนต์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนแนะนำการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารพนักงานลูกจ้างที่เป็นใต้บังคับบัญชาเดิมอีกด้วย