เที่ยวได้บ่อย เที่ยวสุดคุ้ม สมัครสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์กันดีกว่า

สนใจสมัคร สมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์  ด้วการสแกน QR Code  sinvกดเข้า link นี้wfhg]p   https://forms.gle/ciHMFMkvELSeoudj7

สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย Zoo Lovers Society of Thailand
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอมอบโอกาสแห่งความภาคภูมิใจและสิทธิพิเศษให้แก่ท่านผู้ที่รักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์

เพียงการสมัครเป็นสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ก็จะทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ที่มีคุณค่ามากมาย รวมถึงเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า การจัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์และมีส่วนร่วมพัฒนาสวนสัตว์ไทยให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับประเทศไทยอีกด้วย

รายได้จากท่านสมาชิก จะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ในสวนสัตว์ทุกแห่งในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ ได้แก่  สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี  สวนสัตว์ขอนแก่น  โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ และสวนสัตว์ที่จะเปิดให้บริการในอนาคต นั่นย่อมหมายถึง ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมดูแลชีวิตสัตว์ทั้งหลายขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

สิทธิประโยชน์
สมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์และผู้ติดตาม มีสิทธิ์เข้าเที่ยวชมสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ได้ทุกแห่ง
สมาชิกมีสิทธื์ขอวิทยากรนำชมได้ ในกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป โดยแจ้งล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่สโมสรฯ
สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดจากร้านค้าในสวนสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการกับสโมสรฯ
สมาชิกมีสิทธิ์ขอคำปรึกษาการเลี่ยงหรือพยาบาลสัตว์
สมาชิกประเภทครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับสติ๊กเกอร์รถยนต์
คณะกรรมการสโมสรผู้รักสวนสัตว์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิและประโยชน์ของสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**** กรุณาแสดงบัตรสมาชิกควบคู่กับบัตรประชาชนทุกครั้ง
******บัตรนี้ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้

ประเภทสมาชิก และค่าสมาชิกของสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (Zoo Lover Society of Thailand)
 1.) สมาชิกประเภทเยาวชน มีอายุต่ำ 18 ปี อัตราค่าสมาชิก 100 ต่อปี
 2 ) สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป มีอายุตั้งแต่ 18-55 ปี สามารถมีผู้ติดตาม 1 ท่าน ต่อวัน อัตราค่าสมาชิก 500 บาท ต่อปี
3.) สมาชิกประเภทครอบครัว สามารถมีผู้ติดตามได้ถึง 4 คน ต่อวัน พร้อมรถยนต์ 1 คัน อัตราค่าสมาชิก 2,000 บาท ต่อ 2 ปี