ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายวุฒิชัย ม่วงมัน  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน "ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊ง ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา”  

โดยมีนายอิสระ  ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน  ร่วมกับ นายสุธี จงอัจฉริยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 กรมทรัพยากรธรณี และนายพรชัย  หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน ระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 2 ภายหลังจากที่เคยร่วมกันจัดงาน "ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา”เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์  อีกทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนและประชาชนเกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมความรู้คู่ความเพลิดเพลินที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ให้ความรู้คู่ความเพลิดเพลิน ผ่านการเรียนรู้ ได้ปฏิบัติจริงเสมือนเป็นนักธรณีวิทยาและ นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รู้จักไดโนเสาร์ แรพเตอร์ไทยชนิดใหม่สกุลใหม่ของโลก 3 สายพันธุ์เพลิดเพลินไปกับการขุดค้นกระดูกไดโนเสาร์ เกมส์ไดโนเสาร์ซ่อนแอบ ท้าประลองเต๋าแรพเตอร์ แต้มสีสร้างฝันพืชในจินตนาการ