แจ้งการใช้เบอร์โทรศัพท์ชั่วคราว แทนเบอร์ 053-221179 ที่เสีย

เนื่องจากโมรศัพท์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ หมายเลข 053-221179 เสีย  ซึ่งทางสวนสัตว์กำลังดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร่งด่วน

ดังนั้น  จึงขอแจ้งใช้เบอร์โทรศัพท์(ชั่วคราว) คือหมายเลข 053-218147  และ 053-218153  สำรองใช้แทนเบอร์เดิม  ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ต้องขออภัยนักท่องเที่ยวทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย