คณะอนุกรรมการตรวจการสวนสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการ สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    เมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน 2565 นาย สังข์ ทรัพย์พันแสน ประธานและคณะอนุกรรมการตรวจการสวนสัตว์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  เข้าตรวจติดตามการทำงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนให้สวนสัตว์เพิ่มและพัฒนาศักยภาพต่างๆ อาทิเช่น ด้านพัฒนาธุรกิจ ด้านการอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ กำลัง ชุมพลบัญชรให้คำแนะนำ ในเรื่อง การบำรุงเลี้ยงและ สวัสดิภาพสัตว์ ภายในสวนสัตว์ ตลอดจนถึง การโภชนาการอาหารให้ดีมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ นางสาวนันทนิจ กุลเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารแผน ยุทธศาสตร์ องค์การสวนสัตว์และคณะร่วมสังเกตการณ์ การตรวจการณ์ โดยมีนายวุฒิชัย ม่วงมัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่  ให้การต้อนรับ