เชิญชวนวิ่ง “VIRTUAL RUN FOR THE ZOO วิ่งที่ไหนก็ได้” พร้อมกันทั่วประเทศ!! ภายใต้แนวความคิด “วิ่งสนุก สุขภาพดี ร่วมแบ่งปัน 9,229 ชีวิต”

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนวิ่ง "VIRTUAL RUN FOR THE ZOO วิ่งที่ไหนก็ได้พร้อมกันทั่วประเทศ!! ภายใต้แนวความคิด "วิ่งสนุก สุขภาพดี ร่วมแบ่งปัน 9,229 ชีวิตค่าสมัคร 550 บาท วันนี้ถึง 15 เมษายน 2565

https://www.appkeelaa.com/appkeelaa/index.php/Main/dataform/8