เชิญชมเชิดสิงโตใต้น้ำ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ที่เชียงใหม่ ซู อควาเรี่ยม

ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ชมการแสดงเชิดสิงโตใต้น้ำ ที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม บริเวณอุโมงค์ปลาน้ำทะเล ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2565

เวลาการแสดง 11.20 น. , 14.40 น. (อุโมงค์ปลาน้ำทะเล)

บรรยากาศโคมจีนให้นักท่องเที่ยวแวะถ่ายรูป

เกล็ดความรู้ปลามงคล ที่นิยมเลี้ยงเสริมบารมี

พบกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่สวนสัตว์เชียงใหม่