ผอ.อสส.และผอ.สชม. ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เชียงใหม่

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส . ประชุมผู้บริหารระดับกระทรวงและกรมต่างๆโดยมี หัวหน้าหน่วยงานภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เข้าร่วมประชุมที่ ห้องประชุม สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และจาก ผู้เข้าประชุมออนไลน์ในระดับภาคและจังหวัดทั่วประเทศ รวม 900 กว่าคน