สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดแถลงข่าว โปรโมชั่นเที่ยวสุดคุ้ม "3 ซู 1 สวน จวนแอ่วเจียงใหม่"

" 3 ซู 1 สวน จวนแอ่วเจียงใหม่ "

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ , นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา พิงคนครและผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี , ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เผยว่า สำหรับโปรโมชั่นสุดคุ้มนี้เป็นการร่วมมือของหน่วยงานท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา ซบเซาลงไปอย่างมาก ซึ่งหลังจากรัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติอีกครั้ง

ปัจจุบันนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น กลุ่มพันธมิตรทั้ง 3 หน่วยงาน ได้ร่วมมือกันจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 โดยโปรโมชั่นนี้จะมีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกอยู่ 2 แพ็กเกจ

(1) 3 ซู 1 สวน จวนแอ่วเจียงใหม่ (มีคนปาแอ่ว) เป็นแพ็กเกจ รวมที่พักพร้อมรถนำเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆประกอบด้วย สวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมบริการอาหารจากร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ จากร้านผาลาดตะวันรอน และร้านกู๊ดวิววิลเลจ

ราคาสำหรับผู้ใหญ่ (ไทย) 1,470.-บาท/ท่าน ราคาสำหรับเด็ก (ไทย) 1,265.-บาท/ท่าน

ราคาสำหรับผู้ใหญ่ (ต่างชาติ) 1,960.-บาท/ท่าน ราคาสำหรับเด็ก (ต่างชาติ) 1,590.-บาท/ท่าน (เด็ก ส่วนสูง 101 – 140 เซนติเมตร)

(2) 3 ซู 1 สวน จวนแอ่วเจียงใหม่ (แอ่วคนเดียว) เป็นแพ็กเกจสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากท่องเที่ยวด้วยตนเอง ซึ่งแพ็กเกจนี้จะรวมบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (พร้อมที่พักและรถเช่าราคาพิเศษ)

ราคาสำหรับผู้ใหญ่ (ไทย) ราคา 470.-บาท/ท่าน ราคาสำหรับเด็ก (ไทย) 265.- บาท/ท่าน

ราคาสำหรับผู้ใหญ่ (ต่างชาติ) ราคา 960.-บาท/ท่าน ราคาสำหรับเด็ก (ต่างชาติ) 590.- บาท/ท่าน (เด็ก ส่วนสูง 101 – 140 เซนติเมตร)

โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดต่อสอบข้อมูลเพิ่มเติมและจองโปรโมชั่นได้ที่

1  ส             1.      สวนสัตว์เชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 082-1901818

2.   อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เบอร์โทรศัพท์ 087-3575594

3.    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เบอร์โทรศัพท์ 095-4532556

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ 053 - 358116

หรือ www.chiangmai.zoothailand.org ทุกวัน เวลาราชการ