สวนสัตว์เชียงใหม่ วางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564)

5 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ วางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564) ณ บริเวณโถงแรกรับ อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่