สวนสัตว์เชียงใหม่ รับมอบรถจักรยานยนต์ จาก ดร.เกียรตินิยม ทีปประสาน นายกสมาคมกีฬาโอเรียนเทียริ่งแห่งประเทศไทย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น.  สวนสัตว์เชียงใหม่ รับมอบรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i จำนวน 1 คัน มูลค่า 42,000 บาท  จาก ดร.เกียรตินิยม ทีปประสาน นายกสมาคมกีฬาโอเรียนเทียริ่งแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่