สวนสัตว์เชียงใหม่ ส่งพนักงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid คณะสุดท้ายก่อนเตรียมเปิดประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

27 ตุลาคม  2564  สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดส่งเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยผู้บริหารพนักงานลูกจ้าง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19  คณะสุดท้าย ก่อนเตรียมเปิดประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดย วันนี้ ได้จัดส่งฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มชุดสุดท้าย เป็นจำนวน 30 คน จากโรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่ 

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า เพื่อเป็นการ ป้องกัน การเจ็บป่วยรุนแรงเนื่องจาก เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ รับผิดชอบต่อสังคม จึงขอความร่วมมือ ให้พนักงานลูกจ้างผู้ประกอบการเข้ารับวัคซีนในเช้าวันนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความมั่นใจในการ เที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ต่อไป