สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และหารือร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายพศิน อัครเดชธนโชติ (นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ) พร้อมคณะ  ที่ได้เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว กับผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ และลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่