สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายเกริกพล แสนเมือง)

17 ต.ค.2564 สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ (นายเกริกพล  แสนเมือง) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และที่ปรึกษา การยางแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยาง ในการจัดทำ โมเดลสัตว์สำคัญต่างๆ เพื่อการเรียนรู้อนุรักษ์สัตว์ป่า อย่างยั่งยืน ตลอดจนถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับนักเรียน นิสิตและประชาชนทั่วไปได้สัมผัสรูปลักษณ์สัตว์เสมือนจริงต่อไป