สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดงาน “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดพิธีมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่อ "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2564  เพื่อเป็นเกียรติให้แก่พนักงานที่ได้ทำงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น บากบั่น มาตลอดระยะเวลาการทำงานของท่าน จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ซึ่งปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน คือ นางสาวจารุณี ไชยชนะ , นางสุพิณ ทิศลา , นางณัฐพิมล ฤกษะเสน และนายประเสริฐ คุณยศยิ่ง ในพิธีฯเป็นไปด้วยอบอุ่น และทรงเกียรติอย่างยิ่ง และในงานนนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ (อดีตผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่) เข้าร่วมงานฯ 

โดยเริ่มจาก  ให้ผู้เกษียณเดินลอดซุ้มธงเกียรติยศ  หลังจากนั้น นายวุฒิชัย ม่วงมัน ได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณผู้เกษียณทั้ง 4 ท่าน  พร้อมมอบโล่ห์ที่ระลึก  ช่อดอกไม้ และรูปครอบครัว  เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณ  บันทึกภาพร่วมกัน  และให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ขึ้นมอบดอกกุหลาบแก่ผู้เกษียณบนเวที  จนเสร็จพิธี อย่างอบอุ่น