สวนสัตว์เชียงใหม่รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพา จากบริษัท เฮิร์บ เบสิคส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สวนสัตว์เชียงใหม่รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพา จำนวน 6,500 ซอง จากบริษัท เฮิร์บ เบสิคส์ จำกัด โดยนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบจากนายณัฐวุฒิ ใจจิต ผู้แทนบริษัท เฮิร์บ เบสิคส์ จำกัด ทั้งนี้เพื่อมอบให้สวนสัตว์เชียงใหม่นำไปใช้ในการบริการนักท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสวนสัตว์