สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Live สด เนื่องในวันช้างโลก

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม นอกจากเป็นวันแม่แห่งชาติของไทยแล้ว  ยังตรงกับ "วันช้างโลก"อีกด้วย 
 
ดังนั้น ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของช้าง  โดยให้น้องไชโย ซึ่งเป็นช้างเอเชีย ที่มีึเพียงตัวเดียวในสวนสัตว์เชียงใหม่แห่งนี้ เป็นตัวแทนสัญลักษณ์วันช้างโลก  โดยเราได้จัดกิจกรรม Live สด ผ่านทางเพจ Facebook ออนไลน์ ของสวนสัตว์เชียงใหม่  ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างมาตั้งแต่อดีต และประวัติของน้องไชโย ที่เกิดในสวนสัตว์เชียงใหม่  รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกท่าน สามารถอุปการะเป็นค่าอาหารเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ในสวนสัตว์  รวมทั้งช้างได้ด้วย