สวนสัตว์เชียงใหม่ขอขอบคุณ ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าในสวนสัตว์เชียงใหม่ ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับ ( ชุดที่ 2 )