โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าในสวนสัตว์เชียงใหม่

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยโอนเงินผ่านบัญชีชื่อ สวนสัตว์เชียงใหม่ (โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า) ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนห้วยแก้ว
บัญชีประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 549-0-31328-5 หรือสแกน QR Code
Transfer money through the account named: Chiang Mai Zoo (Adopt an animal Project)
Bank name: KTB Account No. 549-0-31328-5 or Scan QR Code
สิทธิประโยชน์ผู้อุปถัมภ์ / Patron Benefits
S = 1.ใบประกาศการเป็นผู้อุปถัมภ์ / Adopter’s Certificate
2.ภาพถ่ายและประวัติสัตว์ที่อุปถัมภ์ / Picture and Animal History
M = 1.ใบประกาศการเป็นผู้อุปถัมภ์ / Adopter’s Certificate
2.ภาพถ่ายและประวัติสัตว์ที่อุปถัมภ์ / Picture and Animal History
3.บัตรอนุญาตพิเศษสวนสัตว์เชียงใหม่ บัตรผู้ใหญ่ 1 ใบ / Receive 1 free zoo admission ticket
L = 1.ใบประกาศการเป็นผู้อุปถัมภ์ / Adopter’s Certificate
2.ภาพถ่ายและประวัติสัตว์ที่อุปถัมภ์ / Picture and Animal History
3.บัตรอนุญาตพิเศษสวนสัตว์ฟรีตลอดทั้งปี จำนวน 1 ใบ และสิทธิ์การเยี่ยมสัตว์ที่อุปถัมภ์ เดือนละ 1 ครั้ง / for the whole year and the right to visit the fostered animals once a month.
4.ของที่ระลึกสวนสัตว์เชียงใหม่ มูลค่า 500 บาท / Adoption Gift Box