สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯคนใหม่

วันที่ 10 เมษายน 2564  นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวรนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ คนใหม่ นายอรรถพร  ศรีเหรัญ  เนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ 

หลังจากนั้น ผู้อำนวยกาสรสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้นำผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์  ชมการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่