ขอเชิญนักท่องเที่ยว ร่วมกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสัตว์ฯ

ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่  ผ่านทางการสแกน QR Code   หรือตามลิ้งค์ต่อไปนี้  https://docs.google.com/forms/d/1zaU2bw6MFMo-p2Qd_ihIRkHDcOmo5TQFl1MBvOlBaE8/viewform?edit_requested=true
  เพื่อให้สวนสัตว์ฯ  ได้นำคำตอบในการทำแบบสำรวจของท่าน ไปปรับปรุงพัฒนาสวนสัตว์ฯให้ดีขึ้น ต่อไป

ทางสวนสัตว์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ทำแบบสำรวจฯ   มา ณ ที่นี้ด้วยครับ