พิเศษสุด!!!..ราคาบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่+อควาเรียม ผู้ใหญ่ลดเหลือเพียง 220.- บาท

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)ระลอกใหม่ ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ดำเนินการงดบริการเที่ยวชมเนื่องจากมีนักศึกษาฝึกงานติด โควิด-19 จำนวน 1 คน ทำให้สวนสัตว์เชียงใหม่ ดำเนินการงดให้บริการเที่ยวชม และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ นาโนไนน์ ไปแล้ววันละ 2 ครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการเที่ยวชมในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 นี้ ซึ่งครบตามกำหนด ทั้งนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ยังคงคุมเข้มเรื่องมาตรการคัดกรอง ตามนโยบายกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง เช่นการวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง การงดการสัมผัสการสวมหน้ากากอนามัย การตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ และจุดล้างมือ

พิเศษสุด!!!..ราคาบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่+อควาเรียม ลดเหลือเพียง 220.- บาท/ท่าน(ประหยัดถึง130บาทสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ใหญ่)ที่มาเที่ยวชมตั้งแต่วันนี้ 25 เมษายน - 31พฤษภาคม 2564 นี้

เท่านั้น

อย่าลืมใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ ลงทะเบียนใน "ไทยชนะและ"หมอชนะทุกครั้ง นะครับ