สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้เข้าชมสวนสัตว์ อีกครั้ง

หลังจากที่งดให้บริการเที่ยวชม 14 วัน ครบกำหนดแล้ว เชิญสัมผัสกับหมอกบนดินอีกครั้ง ร่มรื่น โล่งแจ้ง เย็นสบาย ปลอดภัย ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เริ่ม 25 เมษายน 2564 นี้ เป็นต้นไป
นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)ระลอกใหม่ ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ดำเนินการงดบริการเที่ยวชมเนื่องจากมีนักศึกษาฝึกงานติด โควิด-19 จำนวน1คน ทำให้สวนสัตว์เชียงใหม่ดำเนินการงดให้บริการเที่ยวชม และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ นาโนไนน์ ไปแล้ววันละ2ครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการเที่ยวชมในวันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2564 นี้ ซึ่งครบตามกำหนด ทั้งนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ยังคงคุมเข้มเรื่องมาตรการคัดกรอง ตามนโยบายกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง เช่นการวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง การงดการสัมผัส การสวมหน้ากากอนามัย การตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ และจุดล้างมือ