สวนสัตว์เชียงใหม่ ดำเนินการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19

11 เมษายน 2564 สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นซิลเวอร์นาโน (Nano9) เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค และป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 บริเวณอาคารประชาสัมพันธ์ ที่ทำการสำนักงานสวนสัตว์ ห้องจำหน่ายบัตร โถงแรกรับนักท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่องทั้งวัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สร้างความมั่นใจและเพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้ และนักท่องเที่ยว และในวันนี้ได้มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่บ้าง แต่ก็ได้รับการชี้แจงและให้เหตุผลถึงการงดให้บริการเที่ยวชมเป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งจะเปิดอีกครั้งในวันที่ 25 เมษายน 2564 นี้ต่อไป