สวนสัตว์เชียงใหม่ งดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนสัตว์ฯ เป็นเวลา 14 วัน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)ระลอกใหม่ นั้น ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ จึงจำเป็นต้องดำเนินการงดบริการเที่ยวชม ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 จนถึง วันที่ 24 เมษายน 2564 เป็นเวลา 14 วัน

เนื่องจาก มีนักศึกษาฝึกงานติด Covid-19 จำนวน 1 คน ทำให้สวนสัตว์เชียงใหม่ ต้องดำเนินการงดให้บริการเที่ยวชม และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid 19 ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ต้องขออภัยนักท่องเที่ยวทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ