แจ้งปิดส่วนจัดแสดงเพนกวินชั่วคราว

ประกาศ! ในวันพรุ่งนี้ (5 เม.ย.2564) สวนสัตว์เชียงใหม่ จะปิดปรับปรุงส่วนจัดแสดงเพนกวิน 1 วัน จึงขอแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ