สวนสัตว์เชียงใหม่ แจ้งปิดปรับปรุงสวนชมนกนครพิงค์ (ชั่วคราว)

ประกาศ ! สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบ  เรื่องการปิดปรับปรุง สวนชมนกนครพิงค์  และโซนเสือ (ชั่วคราว)  จนกว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะแล้วเสร็จ  และหากมีการเปิดบริการเมื่อใด ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ จะประกาศให้นักท่องเที่ยวทราบอีกครั้ง  ทางสวนสัตว์ฯ ต้องขออภัยนักท่องเที่ยวทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ