เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมงานประชุมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 7.00 น. เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมงานประชุมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2564  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในเชียงใหม่ โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฯ  ณ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์