เชียงใหม่ ซู อควาเรี่ยม เปิดให้เข้าชมแล้ว เต็มรูปแบบ เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

อควาเรียมเปิดให้บริการทุกวันนะครับ

รอบการแสดงให้อาหารปลา | อุโมงค์น้ำจืด​ 10.30​ น.,14.00​ น. | อุโมงค์น้ำทะเล​ 11.00​ น.,14.30 น.