นกกระเรียนพันธุ์ไทย

นกกระเรียนพันธุ์ไทย/ Eastern Sarus Crane เป็นนกน้ำขนาดใหญ่ ที่เคยอาศัยหากิน สัตว์น้ำขนาดเล็ก แมลง พืชน้ำ เมล็ดพืช ข้าวเปลือก อยู่ตามพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่เกษตรกรรม และทุ่งนาในประเทศไทยบ้านเร านี้เอง

นกชนิดนี้ได้สูญพันธุ์ไปจาก ธรรมชาติแล้ว แต่ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์ ได้นำประชากรนกกระเรียนพันธ ุ์ไทยปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชา ติในพื้นที่ชุ่มน้ำของ จ.บุรีรัมย์, หากได้ไปพบเห็นพวกเค้าตามธร รมชาติที่ไหนก็อย่าไปทำร้าย เค้านะครับ

สวนสัตว์เชียงใหม่ ดูแลเลี้ยงนกกระเรียนพันธุ์ ไทยไว้ท่ามกลางบรรยากาศธรรม ชาติ บริเวณใกล้ๆกับเกาะชะนีครับ