ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างทำความสะอาดอาคารและห้องสุขา)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click