ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ (เผยแพร่แผน) click