ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์ 3 รายการ)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click