รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารและห้องสุขา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาร 2563เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง click