ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานดูแลทำความสะอาดอาคารและห้องสุขา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf click
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ 1.pdf click
ราคาประเมินงานดูแลทำความสะอาด.pdf click
เอกสารสอบราคาเลขที่ 1-2559.pdf click