ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานดูแลบำรุงพื้นที่ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่